Biztonsági kamera társasházban

Társasházi kamerák telepítése és üzemeltetése nem egyszerű feladat. Ne vesztegesse az idejét – segítünk a kamera társasházban történő telepítésében és üzemeltetésében.

Teendők kamera telepítés előtt

Először meg kell szavazni

2011. július 28-tól nem szükséges az összes tulajdonos beleegyezése ahhoz, hogy kamerákat telepítsenek. Az új törvények értelmében, jelen pillanatban elegendő a tulajdonosok 2/3-ának döntése arról, hogy a társasházi, lakásszövetkezeti épületeket bekamerázzák. A lakásszövetkezet alapszabályának illetve a társasház szervezeti és működési szabályzatának tartalmaznia kell az adatkezelési szabályokat.

Szükséges dokumentumok

Ahogy korábban a GDPR kamera rendszerekre vonatkozó szabályaival foglalkozó cikkünkben írtuk, kamera szabályzat és kamera tájékoztató dokumentumok elkészítésére van szükség. Ezeknek tartalmaznia kell többek között a kamera telepítés célját, kamerák helyét, látószögét és a felvétel tárolására vonatkozó információkat. Ezek elkészítését jobb szakemberre bízni.

Milyen céllal használható a kamera társasházban?

Ahhoz, hogy jogszerűen lehessen biztonsági kamerákat kihelyezni és azokat üzemeltetni, a legfontosabb dolog a helyes jogalap megjelölése. Társasházaknál biztonsági kamera üzemeltetése szempontjából a helyes jogalap a jogos érdek lesz (emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelme, a jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása, valamint a közös tulajdonban álló vagyon védelme). 

Jogos érdeknél a társasháznak el kell készíteni egy érdekmérlegelési tesztet, amelyben többféle adatnak kell szerepelnie. Ebben a nyilvántartásban kell meghatározni, hogy milyen célból kerül sor a biztonsági kamera üzemeltetésére, milyen személyes adatokat kezel a társasház, stb. Ebben a dokumentumban kell pontosan megjelölni, felsorolni azokat a garanciális szabályokat, amelyek védik az érintettet. Olyanra kell gondolni, hogy ki (kizárólag a kamerarendszer üzemeltetője), és milyen feltételek között tekinthet meg egy felvételt.

Hova kerülhet kamera társasházban

Egyetlen társasházi kamera sem irányulhat valamely tulajdonos bejáratára vagy nyílászárójára, de olyan közös tulajdonú részekre sem, mint pl. öltöző vagy éppen az illemhely.

Társasházi kamera üzemeltetés

A rendelkezések értelmében a felvételeket a rögzítést követő 15 napig kell tárolni abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárás során, (akár a polgári peres eljárás során) bizonyítékul, az erre törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak legyenek.


Sem a társasház, sem a közös képviselő, sem az intézőbizottság nem üzemeltetheti a kamerarendszert a 2011. évi CXII. törvény alapján.
Ezért a közgyűlés felhatalmazása alapján a közös képviselőnek vagy az intézőbizottságnak szerződést kell kötnie. 

A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésben megfogalmazott kötelezettségei esetében jogosult megismerni. A felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja.
A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.
A felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a rögzített felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.

A bekamerázott épület belépési pontjainál jól látható tájékoztatást kell elhelyezni, mely tartalmazza az üzemeltető cég nevét és elérhetőségeit. Ha a társasháznak több bejárata van, úgy minden bejáratnál el kell helyezni ezt a figyelemfelhívó jelzést.

Borítókép: Free-Photos from Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *