Kamerás megfigyelés szabályozása és jogi háttere

Az adatvédelmi szabályok egyre szigorúbbak, így biztonsági kamera telepítés előtt érdemes tájékozódni mi is pontosan a megfigyelés szabályozása. Ebben a rövid cikkben szeretnénk áttekinteni az alapokat, hogy senkit ne érjen kellemetlen meglepetés.

Figyelem! 2018-ban Magyarországon is életbe lépett az Európai Uniós GDPR szabályozás. Tájékozodjon röviden és tömören a GDPR kamera megfigyelésre vonatkozó részeiről.

Kamerás megfigyelést elsődlegesen az élet, testi épség, személyes szabadság védelme, veszélyes anyagok őrzése; az üzleti-, fizetési-, bank- és értékpapírtitok védelme és vagyonvédelem céljából lehet alkalmazni.

A megfigyelt területeken, biztonsági kamera működésére felhívó jelzéseket kell elhelyezni, ez lehet figyelmeztető matrica, tábla is. 

A kamerák elhelyezésekor figyelemmel kell lenni, hogy az nem sértheti az emberi méltóságot, így nem lehet megfigyelni öltözőket, orvosi rendelőket és várókat, zuhanyozókat, illemhelyeket, pihenőhelyeket.

Magánterület kamerás megfigyelése

Magánterületen és a közforgalom számára megnyitott magánterületen kamerarendszer üzemeltetésére Személy- és Vagyonvédelmi, valamint Magánnyomozói Tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. A magánépületekre és azok megfigyelésére telepített kamerák látóterébe nem kerülhet más tulajdonában álló ingatlan vagy annak részlete, valamint nyilvános közterület. Tehát a kamera nem láthat rá a szomszéd házára és a ház előtti közterületre sem. Ha ezen feltételeknek a kamera forgatásával nem lehet megfelelni, akkor maszkolással kell leszűkíteni a kamerák látómezejét.

Megfigyelés szabályozása társasházaknál

A társasházakban telepített biztonsági kamerarendszerekre ugyanazok az általános szabályok vonatkoznak, mint minden más megfigyelőrendszerre, de figyelembe kell venni további előírásokat is.
A telepítés első feltétele, hogy a tulajdonosok legalább kétharmada megszavazza.
Érvényes közgyűlési határozat után a lakóközösségnek a kamerarendszer beüzemeléséhez működési szabályzatot kell készíteni. Ugyanakkor gondoskodnia kell a társasháznak a kamerarendszer üzemeltetőjéről is. A megfigyelő rendszer nem irányulhat a tulajdonos lakásának, nyílászárójának irányára és a megfigyelő rendszer által rögzített felvételek legfeljebb 15 napig őrizhetők meg. Ezt követő időszakban a felvétel csak külön szabályok szerint őrizhető meg. 

Természetesen jelen esetben is felmerülhet a társasházba belépő harmadik személyek képmás és hangfelvételhez kapcsolódó joga, amely tekintetében jogszabály a jól látható helyen elhelyezett, jól olvasható figyelemfelhíváson kívül megkívánja, hogy az kamerarendszer üzemeltetője személyének és elérhetőségének megjelölését is. Bővebben tájékozódhat a kamera társasházban történő üzemeltetéséről az alábbi cikkben.

Megfigyelés a társasházban

Biztonsági kamera a munkahelyen

A jelenleg hatályos Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv) értelmében a munkavállalónak kötelessége munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére állni és munkáját az ő utasításai – valamint a vonatkozó szabályok – szerint ellátni. A munkáját megfelelő gondossággal és szakértelemmel kell végeznie. A munkáltatónak joga van ellenőrizni a munkavállalót munkaidőben, munkaköri kötelességeinek ellátására vonatkozóan. Ennek megfelelően jogszerűen (törvényi feltételek betartásával) alkalmazhat kamerás megfigyelőrendszert. A kamerák elhelyezésekor itt is figyelemmel kell lenni, hogy az nem sértheti az emberi méltóságot. Nem lehet kamerát elhelyezni abban a helyiségben sem ahol a dolgozó a munkaközi szünetét tölti, de munkaszüneti napokon, amikor jogosan senki sem tartózkodhat ott, ezek a területek is megfigyelhetők.